Verlof en verzuim 

Alle kinderen die 4 jaar zijn mogen op de basisschool starten en het is goed dat de kinderen gewoon de hele week naar school gaan. Kinderen zijn vanaf hun 5e verjaardag leerplichtig. Op de peuteropvang/voorschool mogen de kinderen als ze 2,5 jaar zijn beginnen. Wij volgen het protocol leerplicht van de gemeente Amersfoort.

Ziek melden

Als uw kind niet naar school kan komen, laat dat dan snel weten. U kunt de school bellen van 8.00 tot 8.45 uur op nummer 033 - 4701202. U kunt ook een briefje laten geven aan de leerkracht van uw kind. Wij bellen u op als uw kind zonder bericht niet op school is. Wij moeten weten waar kinderen zijn. Het is heel belangrijk dat wij u altijd kunnen bereiken. Zorg ervoor dat wij het juiste (nieuwe) telefoonnummer hebben.

Dokters- en tandartsbezoeken

Wij verzoeken u afspraken met doktoren zoveel mogelijk buiten schooluren te laten plaatsvinden.

Schoolverzuim en –verlof

Extra vakantieverlof is alleen mogelijk als de aard van het beroep van de ouders bepaalt dat er in de schoolvakantie gewerkt moet worden. Kinderen zijn leerplichtig op de eerste schooldag na hun vijfde verjaardag. Per week mag een kind, jonger dan 6 jaar, vijf uur verzuimen. Dit moet u vooraf meedelen aan de directie. De directie kan op verzoek voor nog eens vijf uur per week vrijstelling verlenen. Voor oudere kinderen mag er geen vrijstelling meer worden verleend. Daarop is de Leerplichtwet van 1994 van toepassing. Alle vormen van schoolverzuim zijn gebonden aan de leerplichtwet. De school is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim direct te melden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Amersfoort.

Aanvraag verlof

U kunt verlof schriftelijk aanvragen bij de directie. U vult dan een verzoek tot vrijstelling in en de directie geeft wel of niet goedkeuring tot verlof. Vakantieverlof, Vakantieroosters door werkgevers vastgesteld of andere werkorganisatorische afspraken zijn geen reden om vrijstelling voor vakantie te verlenen. Goedkopere tickets zijn ook geen geldige reden tot vrijstelling van lessen. Het is niet mogelijk om vakantieverlof aan het begin van een schooljaar op te nemen. Samengevat:
• Vakantieverlof moet aangevraagd worden bij de directie.
• Bijzonder verlof wordt aangevraagd bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.
• Een verzoek om vakantieverlof moet minimaal 2 maanden van tevoren worden gedaan.
• Vakantieverlof is alleen mogelijk als u door uw beroep gedwongen bent buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
• Vakantieverlof kan niet gegeven worden in de eerste 2 weken van het schooljaar(dus na de zomervakantie).
• Wij mogen geen verlof geven om enkele dagen eerder te vertrekken met zomervakantie of om later terug te komen.

Aanvraagformulier verlof

  


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl