Vakanties en studiedagen 

Over het gehele jaar doorgerekend krijgen alle kinderen meer uren onderwijs dan wettelijk verplicht. Dit compenseren we onder meer door een aantal studiedagen vast te leggen. Alle kinderen hebben dan vrij, de leerkrachten zijn die dag aan het werk in de vorm van studie- of werkbijeenkomsten. 

De zomervakantie van schooljaar 2017 - 2018 start op vrijdag 13 juli 2018. 

Schoolvakanties en studiedagen schooljaar 2018 - 2019
Eerste schooldag 2018 - 2019                    27 augustus 2018
Studiedag (kinderen vrij)                             5 oktober 2018
Herfstvakantie                                             22 oktober t/m 26 oktober 2018
Middag Sinterklaas                                     5 december, vanaf 13:00 school uit
Studiedag (kinderen vrij)                             21 december 2019
Kerstvakantie                                              24 december 2018 t/m 4 januari 2019 Voorjaarsvakantie                                       25 februari t/m 1 maart 2019
Studiedag (kinderen vrij)                             4 maart 2019
Goede vrijdag                                             19 april 2019
2e Paasdag                                                22 april 2019
Meivakantie (incl Koningsdag)                   23 april 2018 t/m 3 mei 2019
Hemelvaart                                                 30 en 31 mei 2019
Studiedag (kinderen vrij)                             7 juni 2019
Pinksteren                                                   10 juni 2019
Studiedag (kinderen vrij)                             19 juli 2019
Zomervakantie                                             22 juli t/m 1 september 2019

Eerste schooldag 2019-2020 is 2 september 2019 


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl