School in de wijk 

De Vlindervallei staat midden in de wijk Kruiskamp. Een wijk die continue in ontwikkeling is. Een grote verscheidenheid aan woningen zorgt voor een kleurrijke samenstelling van de wijk. Verschil in etniciteit en opleidings-- en inkomensniveau zijn voorbeelden waarin de wijk haar diversiteit toont. De school streeft er naar om hier een goede afspiegeling van te zijn, De kleurrijke buurtschool. Wij zijn een openbare school, waar ieder kind kan worden toegelaten. We vormen steeds meer een kleurrijke gemeenschap van leerlingen uit verschillende groeperingen en culturen. Het voordeel hiervan is dat de kinderen bij ons op school andere culturen leren kennen en elkaar leren respecteren.

In ons gebouw werken wij onder andere samen met de SKA en de bibliotheek Eemland. De SKA (Stichting Kinderopvang Amersfoort) verzorgt de peuteropvang in de wijk en biedt Buitenschoolse Opvang aan. Onze schoolbibliotheek is het resultaat van een succesvolle samenwerking met bibliotheek Eemland. Een grote en moderne collectie van allerlei boeken wordt door onze leesconsulenten samen met ouders beheerd en uitgeleend.

Samenwerking zoeken wij niet alleen met partners binnen de muren van de eigen ‘brede’school. Nauwe contacten onderhouden wij namelijk ook met bijv. de GGD, JGZ (Jeugdgezondheidszorg), SWA buitenkast, ROC Midden Nederland, Pabo Hogeschool Utrecht, SRO, gemeente Amersfoort ed.

Huisvesting

Onze school is gehuisvest in een prachtig nieuw schoolgebouw. Met oog voor het verleden en zicht op de toekomst is deze nieuwbouw gerealiseerd. Renovatie van een jong monumentaal schoolgebouw is hand in hand gegaan met futuristische nieuwbouw. Ons schoolgebouw heeft naast 12 ruime en lichte klaslokalen alle nevenruimtes die bij het onderwijs van deze tijd nodig zijn. Alle leerkrachten vinden dit een prettig en goed gebouw om in te werken. Voor veel nieuwe bezoekers is het gebouw een positieve verrassing in deze oude wijk. Met onze huisvesting zijn we klaar voor de volgende stap in de toekomst. Waarbij peuteropvang, basisonderwijs, buitenschoolse opvang, schoolbibliotheek, huiswerkbegeleiding etc. allemaal onder één dak een plekje hebben. Ons speelplein biedt veel ruimte, uitdaging en veiligheid. Het aangrenzende Vlinderpark wordt, uitsluitend onder toezicht van een medewerker van de school, ook gebruikt. Aan bewegingsmogelijkheden geen gebrek! 

                                         


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl