Jaarverslagen


Het jaarverslag is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij de school en wil weten hoe het er met de school voorstaat. 
Door middel van dit verslag leggen wij verantwoording af. Wij doen dat aan het personeel van de school en aan de ouders van onze kinderen. In het verlengde daarvan doen wij dat aan onze MR en onze ouderraad. Ook naar derden willen wij ons verantwoorden. Wij denken hierbij aan ons bestuur, aan met de school samenwerkende instellingen, stagiaires die onze school bezoeken, onderwijsbegeleiders en de inspectie.  Indien er relevante zaken in ontbreken, laat het ons weten. 

Wij staan open voor elke verbetering. 


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl