Stageplekken 

Onze school biedt  studenten van de PABO (lerarenopleiding) en het ROC (opleiding voor onderwijs-/klassenassistent) gelegenheid om stage te lopen in de onder-, midden- en bovenbouw. Onder begeleiding van onze leerkrachten kunnen zij zich het leraarsvak bekwamen. Hierbij worden zij in principe betrokken bij alle aspecten van de school. De leerkracht blijft altijd verantwoordelijk voor activiteiten in de klas. In de komende jaren zullen wij ons steeds meer profileren als opleidingsschool. De meerwaarde voor de school van het 'in huis halen' van studenten zien wij in:

•Ervaring opdoen in begeleiding;
•Zicht houden op nieuwe ontwikkelingen;
•Mogelijkheden goede aanstaande collega's te laten doorstromen in vacatures;
•Meer handen in de klas, samenwerking. deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl