ABC school 

De Vlindervallei is een ABC school. Amersfoort worden sinds 2002 zogenaamde ABC-scholen samengesteld. Dit zijn samenwerkingsverbanden die elders in het land bekend zijn als Brede School. ABC staat voor Amersfoortse Brede Combinatie.
  
Amersfoort investeert in deze ontwikkeling die in de wijk zorgt voor voorzieningen in onderwijs,
kinderopvang, gezondheidszorg en ruimte voor sport, spel en andere activiteiten.
ABC-school Kruiskamp-Koppel kom je overal tegen!

Ze heeft 5 partners en vele bondgenoten. De ABC-school in Kruiskamp-Koppel wordt aangestuurd door een stuurgroep.

In de stuurgroep hebben de basisscholen Michaelschool, Tafelronde en Vlindervallei, Stichting Welzijn Amersfoort en Stichting Kinderopvang Amersfoort zitting. De stuurgroep draaien er drie werkgroepen, waarin de partners en de bondgenoten zijn vertegenwoordigd: de werkgroep Naschoolse Activiteiten, de werkgroep Activiteiten voor ouders en de werkgroep Doorgaande lijn.

ABC-school Kruiskamp-Koppel heeft de volgende doelstelling geformuleerd:
• hoogwaardige samenwerking
• een breed aanbod voor kinderen van 0-12 jaar
• maatwerk in de wijk
• ouders betrekken en ondersteunen
• sociale contacten in de wijk versterken.

Het is voor een ABC-school niet noodzakelijk dat de samenwerkende instellingen zich in één gebouw bevinden. In Kruiskamp-Koppel staat dan ook geen ABC-gebouw, maar worden de activiteiten op allerlei plekken in de wijk georganiseerd.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl