Schoolgids 

De schoolgids is voor iedereen, die wil weten hoe er bij ons op school gewerkt wordt en hoe alles geregeld is. De gids is tot stand gekomen na overleg tussen directie, leerkrachten en ouders. De richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs zijn erin verwerkt. In de gids geven we antwoord op de vragen die ouders kunnen hebben. Dat kunnen vragen zijn over vakanties, kosten, doelstellingen van de school, resultaten, zorg voor leerlingen etc.

Onderaan deze pagina kunt u onze schoolgids terugvinden. De jaarlijkse actualisering van de Schoolgids biedt de school aan in de vorm van de Jaarkalender. Deze vindt u onder school en dan het kopje jaarkalender.

Schoolgids 2018-2019

De schoolgids 18-19 zal half oktober verschijnen. Op de oktobervergadering van de medezeggenschapsraad van de school staat het instemmen met de gids geagendeerd. Voor nu verwijzen we u naar de schoolgids van 17-18 icm de jaarkalender 18-19.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl