Omgaan met verschillen 

Alle kinderen in beeld

Alle leerlingen verschillen van elkaar en dat is heel gewoon. In het hedendaagse onderwijs is omgaan met deze verschillen een centraal thema. In het recente verleden is er bij ons op school vooral aandacht gegeven aan leerlingen met leer- of gedragsproblemen. De laatste jaren is er ook aandacht gekomen voor de kinderen die boven gemiddeld presteren. Soms is het nodig om extra zorg te bieden aan leerlingen, omdat we ze extra willen ondersteunen in hun ontwikkeling. In samenspraak met ouders hebben wij dan gesignaleerd dat dat nodig is. Als een leerling uiteindelijk gebaat is bij een handelingsplan, bespreken we dit zoveel mogelijk met de kinderen, met ouders in alle gevallen.

Voor sommige leerlingen vragen ouders, op advies van school, een extern onderzoek aan. In het adviesgesprek wat dan volgt bespreken ouders, leerkracht, IB en de onderzoeker de uitkomsten. Samen bespreken we wat de te volgen vervolgstappen zijn. School geeft daarbij aan wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Soms besluiten we, weer in overleg met de ouders, om een leerling een individuele leerlijn te laten volgen. Op De Vlindervallei vinden we het belangrijk om ouders zo vroeg, eerlijk en duidelijk mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen. Wij zien ouders als een belangrijke partner en ervaringsdeskundigen. Ouders krijgen gespreksverslagen van de gesprekken waar de intern begeleider bij is betrokken. Als kinderen op onze school in aanraking komen met Jeugdzorg verlopen de contacten hierover via de intern begeleider. Dit wordt gedocumenteerd in ons leerlingvolgsysteem.

 


  
 


 
 


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl