Staking 15 maart

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Op vrijdag 15 maart 2019 gaan medewerkers in alle onderwijssectoren staken. Ook in het basisonderwijs leggen medewerkers het werk neer. Een groot deel van de leraren op onze school nemen deel aan deze staking.

De school is daarom op vrijdag 15 maart as. de hele dag gesloten. Uw kind(eren) kan(kunnen) niet naar school.

De medewerkers van school die staken, leggen met tegenzin hun werk neer voor een dag. Onze zorg over de toekomst van het basisonderwijs is groot. Het groeiende lerarentekort verdient alle aandacht. Het beroep van leerkracht moet aantrekkelijk blijven! Er wordt dus gestaakt voor goed onderwijs door goede leerkrachten aan de kinderen van nu EN voor later.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Deze staking is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek.

Wij hopen op uw begrip voor onze keuze. Nogmaals, het gaat uiteindelijk om de toekomst van ons onderwijs en daarmee ook om de toekomst van uw kind.

Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw kind(eren), dan kunt u contact opnemen met de directie van de school. Dit kunt u doen tot en met woensdag 6 maart as. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik deze graag.

Met vriendelijke groet,
Onno Hoekstra
directeur obs De Vlindervallei 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl